In samenwerking met verschillende partijen (collectieven, melkveehouders, waterschappers, LTO-projecten, adviseurs en onderzoekers) is in 2017 een kringlooppakket ontwikkeld.

Het kringlooppakket bestaat uit een vijftal 'altijd goed' maatregelen en een vrij groot aantal flexibel te kiezen maatregelen. Om deel te mogen nemen aan het kringlooppakket moeten er vier van de vijf 'altijd goed' maatregelen worden uiegevoerd. De maatregelen zijn gerelateerd aan bemesting, bodem en gewasmanagement. Het pakket heeft tot doel de agrarisch ondernemer te motiveren een extra stap te zetten met kringlooplandbouw. 

Lees verder