Meststoffen voor actief bodemleven

Bodemorganismen hebben baat bij een planmatige inzet van mest en kunstmest

 

Lees hier een in Veeteelt verschenen interview met Marjoleine Hanegraaf van het NMI