Start PPS organische reststromen voor bodemweerbaarheid door gebruik organisch materiaal

Dit voorjaar is een nieuw Privaat-Publieke Samenwerking (PPS) van start gegaan met onderzoek dat gericht is op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen, door de reststromen om te zetten in waardevolle grondstoffen voor het verhogen van de bodemweerbaarheid. Daarmee kan organisch materiaal uit reststromen een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de landbouw.

 

Lees hier om het hele persbericht te lezen en hier voor meer informatie over het project