De Demeter-tool voor duurzaam bodembeheer

Het Europese LIFE+-project DEMETER heeft gelopen van 2012 t/m maart 2016. NMI heeft in dit project samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM; projectleiding) en de Universiteit van Gent. Een belangrijk product uit het project is de Demeter-tool, die gebruikt kan worden ter ondesteuning van een duurzaam bodembeheer in de akkerbouw en groenteteelt. Met de Demeter-tool kan het verloop van het organische stofgehalte en een optimale nutriëntenvoorziening (stikstof en fosfaat) worden berekend.

Lees hier verder en klik hier voor een artikel op de website van AkkerbouwAktueel