Bodemonderzoek en advisering in de Overdiepse Polder

In opdracht van de aannemerscombinatie ‘Hollandsche Waard Combinatie’ heeft NMI in de periode 2012-2015 verschillende onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige bodemkwaliteit van nieuw ingerichte percelen in de Overdiepse polder. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in adviezen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Lees verder