Resultaten praktijknetwerk gepresenteerd tijdens Bodemdag Veenkoloniën

NMI heeft de resultaten van het Praktijknetwerk "Toolkit
sluiten regionale mineralenkringlopen" gepresenteerd tijdens de Bodemdag
Veenkoloniën 2015 op 18 juni te Valthermond. De dag werd bezocht door zo'n 150
akkerbouwers die in groepen werden rondgeleid over het proefbedrijf. Thema van
de dag was "hoe houden we de bodem vruchtbaar?". Eén van de
programma-onderdelen bestond uit een toelichting van Martien de Haas en Romke
Postma op het praktijknetwerk. In het praktijknetwerk is een rekenmodel
ontwikkeld voor een optimale keuze uit beschikbare (organische) mest- en
reststoffen.

Lees hier een verslag van deze dag, bekijk hier de flyer en hier een poster over het praktijknetwerk