Marktmogelijkheden voor mestproducten in het oosten van Duitsland

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken en het Landbouwbureau van de Nederlandse Ambassade in Berlijn heeft Nutriënten Management Instituut NMI een studie uitgevoerd naar de exportmogelijkheden van (producten van) mest naar de oostelijke deelstaten in Duitsland. Conclusie is dat er vooral mogelijkheden zijn voor de afzet van producten van mest in akkerbouwgebieden in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen en Sachsen-Anhalt.

In de NMI-studie zijn acht producten beoordeeld op hun potentiële marktpotentie. De beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de landbouwkundige geschiktheid, de huidige marktsituatie, de economische haalbaarheid én de relevante wet- en regelgeving. Vastgesteld is dat de potentiële afzetruimte in de oostelijke deelstaten in Duitsland ca. 167 – 207 miljoen kg P2O5 bedraagt, wat een factor 6-8 hoger is dan de huidige export vanuit Nederland.
De producten die in de studie zijn beschouwd zijn geselecteerd op basis van hun samenstelling, wettelijke status en verwachte toekomstige productie. Het zijn een drietal producten gemaakt van de dikke fractie van varkensdrijfmest, gedroogde pluimveemest, struviet en digestaten uit mono- en co-vergisting.
Aanleiding voor de studie was het overschot aan dierlijke mest in Nederland: de productie is groter dan de hoeveelheid die op een verantwoorde manier op landbouwgronden kan worden geplaatst. Het overschot aan niet plaatsbare mest zal de komende jaren naar verwachting toenemen door een verlaging van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat en een verwachte toename van het aantal dieren, vooral in de melkveehouderij.
Verder is vanaf 2014 sprake van een mestverwerkingsplicht: veehouders met een bedrijfsoverschot aan dierlijke mest zijn verplicht een deel van het mestoverschot op hun bedrijf te verwerken. Dit percentage neemt de komende jaren eveneens toe. Door deze ontwikkelingen zal de komende jaren naar verwachting meer fosfaat in de vorm van onbewerkte, bewerkte en/of verwerkte mest geëxporteerd moeten worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., mobiel 06 4602 0776.

Download hier het volledige rapport

 

Geschreven door NMI