Optimaal bemesten van gras en maïs op zandgrond

Met de steeds strenger wordende stikstof- en fosfaatgebruiksnormen, wordt het steeds belangrijker om optimaal te bemesten en een goede bodemvruchtbaarheid te stimuleren. Vanuit deze gedachte is een waaier ontwikkeld als praktisch hulpmiddel voor het optimaliseren van de bemesting. De waaier wordt in de praktijknetwerken en studiegroepen van NMI verspreid. 

Dit product is tot stand gekomen vanuit het praktijknetwerk 'Maïs zaaien met GPS op zand'. Het is een publicatie van DLV Rundvee Advies BV en NMI BV. 

Bemestingkunstmestwijzer1     Bemestingkunstmestwijzer2