We draaien al jaren aan de knoppen voor stikstof en fosfaat met ons landbouwbeleid. Maar resultaten blijven uit. Hoe kan dit? En wat doen we hiermee?

Dit was de aanleiding voor onderzoek dat door het NMI in opdracht van Wetterskip Fryslân en Mesdag Zuivelfonds recent is uitgevoerd en waarbij metingen aan de basis liggen. Tijdens het onderzoek stonden twee vragen centraal: Is de herkomst van de vervuilingsbronnen goed in beeld en met welke maatregelen valt het beste te sturen op de stikstof- en fosforbelasting van het water?

Niscoo organiseert op woensdagavond 18 september een discussiebijeenkomst over de resultaten van dit onderzoek. Aan het woord komt onderzoeker Gerard Ros van het NMI. Hij is verantwoordelijk voor dit onderzoek en vertelt u graag over de resultaten en de interpretatie daarvan.
Het is een avond om met betrokken partijen de discussie aan te gaan, om kennis te delen en samen op zoek te gaan naar de sleutel voor waterkwaliteit. Wat kan de landbouw hieraan bijdragen? En met welk beleid moeten we gelijk mee stoppen?
Deze avond is niet alleen interessant voor u als boer, maar zeker ook voor beleidsmakers en andere openbare bestuurders. U bent dan ook van harte welkom.
Er zijn geen kosten verbonden aan de avond, maar opgave vooraf is noodzakelijk. Vol is vol.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier: http://www.mesdag-fonds.nl/nieuws/125/bodemstructuur-en-bodemvruchtbaarheid-meest-bepalend-voor-hoeveelheid-stikstof-en-fosfaat-in-oppervlaktewater.html

Locatie

Waar: Voetbalstadion Heerenveen
Aanvang: 20:00uur (inloop vanaf 19:30) ingang J: parkeren op P4
Aanmelden: https://www.niscoo.nl/form/18-september-bemesting-en-waterk

 

 

 

 

NMI was met een aantal medewerkers aanwezig op het internationale, wetenschappelijke symposium ISSPA 2019. Romke Postma heeft een presentatie gegeven over de behoefte aan circulaire meststoffen in uiteenlopende regio’s in Noordwest Europa op basis van regionale verschillen in de landbouwkundige behoefte en de beschikbaarheid van dierlijke mest. Download hier het abstract en de presentatie door Romke Postma gehouden op de ISSPA. Gerard Ros heeft twee presentaties gehouden over i) de landbouwkundige relevantie van de extractie van organische stikstof voor bemestingsadviezen én ii) de bepaling van de potentiële mineralisatiesnelheid. Laura van Schöll heeft een poster gepresenteerd over de open bodemindex, een tool voor het bepalen van bodemkwaliteit.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776

Omvorming van landbouwpercelen naar soortenrijke graslanden en heide vereist een forse reductie van de hoeveelheid voedingsstoffen, waaronder fosfaat, in de bodem. Uitmijnen, een bijzondere vorm van verschralen, is een geschikte methode om versneld fosfaat uit de bodem te trekken. In het Drents-Friese Wold wordt uitmijnen in samenwerking met agrariërs toegepast om 300 ha voormalige landbouwgrond voor te bereiden op natuurontwikkeling.

Lees hier het gehele in het Vakblad voor Natuur, Bos en Landschap van juni 2019 verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 4602 0776

 

 

In het Waardenetwerk in Limburg is de doelstelling om op 10 melkveehouderijbedrijven het nitraatgehalte in het grondwater onder de 50 mg NO3- /l te krijgen. De sleutel tot succes ligt in op maatbemesting in combinatie met geslaagde vanggewassen (mais). Als vuistregel geldt dat Nmin waarden van 60 kg N/ha op grasland en 50 kg N/ha op maisland veelal leiden tot minder dan 50 mg NO3/l. In het droge jaar 2018 bleef Nmin op de gemonitorde graspercelen gemiddeld beneden de 30 kg/ha. Alleen op maispercelen waar scherp is bemest is de Nmin beneden de 50 kgN/ha gebleven. In 2019 worden de activiteiten voortgezet en wordt de begeleiding bij de teelt van mais geïntensiveerd.

Lees verder