Stro is op dit moment een laagwaardige grondstof die wordt ingezet als strooisel, laagwaardig voer of wordt ondergewerkt voor C-aanvoer naar percelen. Dit project beoogt zicht te krijgen op de haalbaarheid om de voederwaarde van stro en andere laagwaardige ruwvoeders door middel van bioraffinage op te waarderen en mest die op de melkveehouderij bedrijven ontstaat uit dit stro te ruilen met de "stroleverancier-akkerbouwers" in dezelfde regio (kringloop).

Website OP-Oost